Chuyên viên Marketing Truyền thông Xã hội

Apply Now

Job Description

Vị trí này bao gồm:

  • Phát triển và thực hiện các chiến lược truyền thông xã hội để tăng tương tác và nhận diện thương hiệu trên các nền tảng truyền thông xã hội.
  • Quản lý và duy trì các kênh truyền thông xã hội, bao gồm việc tạo nội dung, lập kế hoạch đăng tải và tương tác với cộng đồng.
  • Phân tích dữ liệu và đánh giá hiệu quả của chiến lược truyền thông xã hội, đề xuất các cải tiến và điều chỉnh chiến lược theo kết quả.

Yêu cầu công việc:

  • Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing truyền thông xã hội.
  • Hiểu biết sâu sắc về các nền tảng truyền thông xã hội và cách thức hoạt động của chúng.
  • Kỹ năng viết và biên tập nội dung sáng tạo và chất lượng.
  • Khả năng phân tích dữ liệu và đánh giá hiệu quả của chiến lược truyền thông.
  • Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
  • Sáng tạo, sẵn lòng học hỏi và thích thử nghiệm các ý tưởng mới.

Chúng tôi mong chờ được hợp tác với những ứng viên tài năng và nhiệt huyết.