Giám Đốc Điều Hành

June 3, 2024
Apply Now

Job Description

Trách Nhiệm:

 1. Lãnh Đạo Chiến Lược:
  • Xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển dài hạn của công ty.
  • Đảm bảo các mục tiêu kinh doanh và tài chính được đạt và vượt qua.
 2. Quản Lý Vận Hành:
  • Giám sát toàn bộ hoạt động hàng ngày của công ty.
  • Đảm bảo sự tuân thủ với các quy định pháp luật và chính sách nội bộ.
 3. Phát Triển Kinh Doanh:
  • Tìm kiếm và phát triển các cơ hội kinh doanh mới.
  • Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác chiến lược, nhà đầu tư và khách hàng.
 4. Quản Lý Nhân Sự:
  • Xây dựng và phát triển đội ngũ lãnh đạo và nhân viên tài năng.
  • Thúc đẩy văn hóa làm việc tích cực và đổi mới sáng tạo trong công ty.
 5. Quản Lý Tài Chính:
  • Đảm bảo sự ổn định và phát triển tài chính của công ty.
  • Phê duyệt các kế hoạch tài chính và đầu tư chiến lược.
 6. Báo Cáo:
  • Báo cáo định kỳ cho Hội Đồng Quản Trị về tình hình hoạt động và tài chính của công ty.
  • Đề xuất các giải pháp và kế hoạch để cải thiện hiệu quả hoạt động.

Yêu Cầu:

 • Học Vấn: Bằng thạc sĩ trong lĩnh vực Quản trị Kinh doanh (MBA) hoặc lĩnh vực liên quan.
 • Kinh Nghiệm: Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm ở vị trí lãnh đạo cấp cao.
 • Kỹ Năng:
  • Khả năng lãnh đạo xuất sắc và kỹ năng quản lý chiến lược.
  • Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
  • Khả năng tư duy chiến lược và giải quyết vấn đề hiệu quả.
 • Phẩm Chất Cá Nhân: Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo, và có khả năng làm việc dưới áp lực.

Quyền Lợi:

 • Mức lương và đãi ngộ cạnh tranh.
 • Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
 • Các chế độ phúc lợi hấp dẫn theo quy định của công ty.