Trưởng Phòng Kiểm Soát Nội Bộ

Apply Now

Job Description

Vị trí Trưởng Phòng Kiểm Soát Nội Bộ bao gồm nhưng không giới hạn các nhiệm vụ sau:

 1. Phát triển và triển khai các chính sách và quy trình kiểm soát nội bộ: Xây dựng và duy trì các chính sách và quy trình kiểm soát nội bộ hiệu quả để đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ và pháp lý.
 2. Thực hiện kiểm tra và đánh giá nội bộ: Đảm bảo các hoạt động của tổ chức tuân thủ các quy định nội bộ và pháp lý bằng cách thực hiện các cuộc kiểm tra và đánh giá định kỳ.
 3. Quản lý rủi ro: Xác định và đánh giá các rủi ro liên quan đến tuân thủ và tính trung thực, và phát triển các biện pháp kiểm soát để giảm thiểu các rủi ro này.
 4. Đào tạo và hỗ trợ: Đào tạo và hỗ trợ nhân viên trong tổ chức về các quy định nội bộ và pháp lý, và cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ khi cần thiết.

Yêu cầu:

 1. Kinh nghiệm và bằng cấp: Ứng viên cần có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm soát nội bộ hoặc liên quan, cùng với bằng cấp chuyên ngành liên quan.
 2. Kiến thức về pháp luật: Hiểu biết sâu rộng về các quy định pháp luật liên quan đến kiểm soát nội bộ và tuân thủ.
 3. Kỹ năng giao tiếp: Có khả năng giao tiếp hiệu quả và làm việc trong môi trường đa văn hóa, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
 4. Tính trung thực và tỉ mỉ: Cẩn thận trong công việc và có khả năng xử lý thông tin một cách chính xác và đáng tin cậy.

Lợi ích:

 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp và cơ hội thăng tiến.
 • Chế độ phúc lợi hấp dẫn và gói thưởng công bằng.
 • Cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp trong một môi trường đa dạng và sáng tạo.