Trưởng Phòng Thiết Kế

Apply Now

Job Description

Trong vai trò này, bạn sẽ đảm nhận vai trò chính trong việc lãnh đạo và quản lý các hoạt động thiết kế của công ty. Cụ thể, các nhiệm vụ bao gồm:

 1. Lãnh Đạo và Quản Lý Nhóm: Dẫn dắt và hướng dẫn các nhân viên thiết kế, đảm bảo sự hiệu quả và sự phát triển cá nhân của từng thành viên trong nhóm.
 2. Phát Triển Chiến Lược Thiết Kế: Định hình và thúc đẩy việc phát triển chiến lược thiết kế dựa trên nhu cầu của khách hàng và mục tiêu kinh doanh của công ty.
 3. Quản Lý Dự Án: Đảm bảo các dự án thiết kế được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và ngân sách. Theo dõi tiến độ và điều chỉnh kế hoạch làm việc khi cần thiết.
 4. Tương Tác với Khách Hàng: Là điểm liên lạc chính với khách hàng trong quá trình thiết kế, đảm bảo sự hài lòng và tương tác tích cực.
 5. Sáng Tạo và Đổi Mới: Khuyến khích và thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới trong công việc thiết kế, đảm bảo rằng công ty luôn dẫn đầu trong lĩnh vực này.

Yêu Cầu:

 • Bằng cấp liên quan trong lĩnh vực Thiết Kế, Đồ Họa hoặc các ngành tương đương.
 • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế, với ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý nhóm.
 • Hiểu biết sâu rộng về các công cụ thiết kế phổ biến như Adobe Creative Suite, Sketch, và các công cụ thiết kế 3D.
 • Kỹ năng lãnh đạo tốt và khả năng làm việc nhóm xuất sắc.
 • Sự sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề.
 • Kỹ năng giao tiếp và tương tác tích cực với khách hàng và các bên liên quan khác.