Tuyển dụng Nhân Viên Vận Hành

Apply Now

Job Description

Với vai trò này, bạn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động vận hành suôn sẻ, hiệu quả và an toàn.

Vai trò của bạn sẽ bao gồm:

  • Thực hiện các quy trình sản xuất và vận hành máy móc theo đúng quy định.
  • Giám sát hoạt động sản xuất hàng ngày và đề xuất cải tiến để tăng hiệu suất.
  • Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động và môi trường.
  • Tham gia vào việc huấn luyện và hỗ trợ đồng đội mới.

Chúng tôi mong muốn ứng viên có:

  • Kinh nghiệm hoặc kiến thức về quy trình sản xuất và vận hành máy móc.
  • Khả năng làm việc nhóm tốt và sẵn sàng hỗ trợ đồng đội.
  • Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc dưới áp lực.

Nếu bạn muốn tham gia vào một môi trường làm việc năng động và có cơ hội phát triển sự nghiệp, hãy gửi hồ sơ của bạn ngay hôm nay!