Tuyển dụng: Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

June 3, 2024
Apply Now

Job Description

Các nhiệm vụ chính bao gồm:

  1. Xây dựng và thực hiện các chương trình kiểm soát chất lượng để đảm bảo sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cần thiết.
  2. Quản lý và đào tạo nhân viên về các quy trình và quy định liên quan đến chất lượng.
  3. Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự tuân thủ và hiệu quả của các hệ thống quản lý chất lượng.
  4. Phát triển và duy trì hệ thống theo dõi và đánh giá hiệu suất chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ.
  5. Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định liên quan đến chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ.

Yêu cầu công việc:

  1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan.
  2. Hiểu biết sâu sắc về các chuẩn chất lượng quốc tế và quy trình kiểm soát chất lượng.
  3. Kỹ năng lãnh đạo tốt và khả năng làm việc nhóm xuất sắc.
  4. Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt.
  5. Sẵn lòng làm việc dưới áp lực và có khả năng quản lý thời gian hiệu quả.

Nếu bạn đáp ứng được các yêu cầu trên và muốn tham gia vào một môi trường làm việc năng động và phát triển, hãy gửi hồ sơ của bạn đến chúng tôi ngay hôm nay.